DITTLEENDE.SE


Välkommen till Leg. Tandläkare Christina Hellquist-Kanagaraja
  • Stacks Image 12676

    Caption Text

    Link

För att visa din bästa sida, måste du våga le.

Vi vet hur mycket av självförtroende och trygghet i sociala sammanhang som faktiskt sitter i ditt leende, och därmed i dina tänder. Även om dina bästa kvaliteter sitter på insidan är ditt leende ofta dörröppnaren för att kunna visa dem för andra. Därför är ditt leende så viktigt.
Stacks Image 80
© 2014 ThirdElement.se All Rights Reserved.